Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu, a fost primit de către președintele R.P. Chineze, Xi Jinping Citeste mai mult: Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu, a fost primit de către președintele R.P. Chineze, Xi Jinping

Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu, a fost primit joi, 26 noiembrie 2015, la Beijing, de către președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, alături de șefii altor 15 delegații guvernamentale europene, în contextul participării la cea de a IV-a ediție a Summit-ului China-Europa Centrală și de Est, care s-a desfășurat la Suzhou, în perioada 24-25 noiembrie 2015.
Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu, a fost primit de către președintele R.P. Chineze, Xi Jinping

Cu această ocazie, ministrul Lazăr Comănescu a reconfirmat interesul României de promovare și dezvoltare în continuare, pe toate planurile, a relațiilor bilaterale româno-chineze, în spiritul celor convenite de președinții României și R.P. Chineze în cadrul întâlnirii pe care au avut-o în septembrie 2015, la New York, în contextul segmentului la nivel înalt a celei de-a 70-a Adunări Generale a ONU.

În aceeași zi, șeful diplomației române a avut o întâlnire cu Ji Zhiye, președintele Institutelor Chineze de Relații Internaționale Contemporane (CICIR) și cu ceilalți membri ai conducerii CICIR, în cadrul căreia s-a realizat un schimb de opinii pe teme internaționale și europene de actualitate. Partea chineză a manifestat un interes deosebit față de percepțiile României asupra construcției europene și a evoluțiilor în planul securității în estul și sudul continentului european. Totodată, partea chineză a prezentat viziunea sa asupra viitoarei președinții a G-20, pe care o va exercita în 2016, precum și prioritățile R. P. Chineze în dezvoltarea relațiilor cu UE. A fost exprimat interesul pentru intensificarea cooperării dintre institutele de relații internaționale și think-tank-urile de profil din cele două țări.

Ministrul de externe al României a avut, de asemenea, o întâlnire, la sediul ambasadei României din Beijing, cu reprezentanți ai Ligii Studenților Români din Străinătate (LSRS), filiala China.

Informații suplimentare

Institutele Chineze de Relații Internaționale Contemporane (CICIR), cu sediul în Beijing, au fost înființate în anul 1980, fiind în prezent cele mai mari și influente dintre institutele chineze de studii în domeniul relațiilor internaționale. Președintele CICIR este Ji Zhiye, iar Feng Zhongping, expert în domeniul studiilor europene, este vice-președinte al think-tank-ului. Analizele și studiile CICIR sunt elaborate la cererea diferitelor departamente și instituții guvernamentale și furnizate acestora sau sunt incluse în publicații academice.

LSRS China reprezintă Liga Studenților Români din Străinătate pe teritoriul Republicii Populare Chineze. Filiala China a fost înființată în noiembrie 2010, ceremonia de lansare oficială a LSRS China având loc pe data de 3 iunie 2011, la sediul Ambasadei României la Beijing. Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) este prima şi singura organizaţie care asigură un cadru de organizare reprezentativ al studenţilor români din străinătate, promovând o puternică solidaritate între membrii săi, ca reprezentanţi de valoare ai României, precum şi o atitudine pozitivă faţă de perspectivele reîntoarcerii lor în ţară, după terminarea studiilor.

Despre Ministerul Afacerilor Externe

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: – HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României – HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor – HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).

Citeste mai mult: Ministrul afacerilor externe, Lazăr Comănescu, a fost primit de către președintele R.P. Chineze, Xi Jinping

No Comments

Leave a Comment